Звернення до Президента ЄК

опубліковано 19 трав. 2018 р., 01:54 Редактор WANTED RUSKA PRATSYA   [ оновлено 19 трав. 2018 р., 01:54 користувачем Yevgen Zaharenko ]
поставок газу до ЄС
Шановний пане Президент ЄК. Прошу Вас зініціювати антимонопольне розслідування на газовому ринку ЄС у зв'язку з можливим введенням в експлуатацію  Nord Stream 2. Загальновідомо, що російський газ складає відчутну частку на цьому ринку і деверсифікація поставок не залежить від маршруту російського газу. Тож концентрація його експорту в одній країні ЄС може призвести до появи необгрунтованої посередницької маржі яка безсумнівно буде визначальним чинником при виборі расійським монополістом маршруту поставок газу до ЄС. А враховуючи те, що НАК Нафтогаз не здійснює реекспорт газу, а надає свої потужності лише для його транзиту. Українська ГТС ризикує опинитися в неринкових умовах. Отже було б доречним, якби Німеччина також здійснювала транзит російського газу.


З повагою,
головний редактор інтернет-видання
"RUSKA PRATSYA"

A letter to the European Commission 
Dear Mr President EC. I request you to initiate antitrust investigation in the gas market of the EU in connection with the possible commissioning of the Nord Stream 2. It is well known that Russian gas is appreciable share of this market and deversyfikatsiya supply route independent of Russian gas. Thus, the concentration of its exports in one EU country can lead to undue intermediary margin which will undoubtedly be a determining factor when choosing a route rasiyskym monopoly of gas supplies to the EU. And given that Naftogaz does not re-export gas, and provides its power only for transit. Ukrainian GTS risks being a non-market conditions. So it would be appropriate if Germany also carried the transit of Russian gas. 

Sincerely,
Chief Editor of the online edition of
"RUSKA PRATSYA"